parallax background

Jakie zakresy temperatur są możliwe po stronie poboru energii z otoczenia?


czyli temperatur czynnika oddającego ciepło parownikowi? Dla pomp ROE (powietrznych) będzie to minimalna temperatura powietrza w zimie. Dla pomp SOLO to temperatura gruntu powyżej 0°C, ponieważ kolektory gruntowe układa się poniżej strefy zamarzania. Dla pomp NAPO to około +10°C, bo takie temperatury mają wody warstw wodonośnych.