parallax background

Jakie wartości może osiągać współczynnik COP?


Współczynnik ten będzie większy, gdy źródło skąd pobieramy energię będzie miało wyższą temperaturę. Stąd powietrzne pompy ciepła, przy minimalnych temperaturach powietrza np. -15°C będą miały wartość COP około 2, natomiast przy temp +10°C powietrza lub dla pomp gruntowych, o tej temperaturze sondy pionowej, COP osiągnie wartość 5.