parallax background

Pompy ciepła – ceny


lp. COP pompy ROE+TH temp. zew. st C Wo dla kotła kond. Wo dla kotła niskotemp., gaz. Wo dla kotła olejow. niskotemp.
1 1,45 >-18 0,58 0,66 0,7
2 1,5 -18 0,60 0,67 0,73
3 2,02 -10 0,83 0,94 0,99
4 2,2 -6 0,87 1,01 1,07
5 2,5 2 1,01 1,145 1,22
6 3,5 12 1,51 1,63 1,70
7 3,8 20 1,63 1,74 1,85
Jak wynika z powyższej tabeli przypadku pompy ROE+TH, opłacalna jest jej eksploatacja zamiast:
 • kotła gazowego kondensacyjnego w temperaturze zewnętrznej powyżej 2(-4)
 • kotła gazowego z palnikiem atmosferycznym powyżej -6 C(-6)
 • kotła olejowego powyżej -10C (-10)

Mając na uwadze powyższe wyniki można założyć, że pompy ciepła powietrze ?woda będą miały w polskim klimacie pełne zastosowanie jako źródła alternatywne, w szczególności w stosunku do wszystkich w/w kotłów. Oczywistym jest fakt, że pompa ROE + ma lepsze parametry ekonomiczne niż ROE II, choć ta ostatnia może być źródłem znaczących dla każdego gospodarstwa domowego oszczędności.

Przeprowadzona przez nas analiza wykazuje również, że pompy typu powietrze - woda mają realne zastosowanie w naszym klimacie. Można też zaryzykować hipotezę, że w miarę ocieplania się klimatu (mamy tu na myśli malejącą amplitudę wahań okresowych), efekty ekonomiczne będą dynamicznie rosły.

Sądzimy, iż wobec w/w obliczeń i wniosków, jakie można na ich podstawie wyciągnąć, uprawnionym jest sugestia, aby analizując koszt pompy ciepła (cennik) i jej montażu zastanowić się w pierwszej kolejności nad zakupem i montażem pompy ciepła typu powietrze/woda.

Tym bardziej, że oprócz dobrych efektów ekonomicznych jako podstawowego argumentu, można oprzeć się na innych, takich jak na przykład:

 1. Pompy ciepła typu powietrze/woda opanowały ponad 70 % rynku Europy i powinny stanowić również i w Polsce większość wśród instalowanych pomp ciepła, ponieważ są one opłacalne przy temperaturach granicznych, które sporadycznie notujemy w ostatnich latach w ciągu zimy.
 2. Powietrzna pompa ciepła marki De Dietrich generuje (chodzi o split zewnętrzny) hałas o natężeniu niższym niż 40 decybeli mierzonych z odległości 5 m, co nie przeszkadza sąsiadom.
 3. Powietrzna pompa ciepła jest bardzo prosta w instalacji w odróżnieniu od pozostałych typów, których instalacja jest wysoce skomplikowana.
 4. Pomimo tego, że koszt pompy ciepła jest wyższy od pozostałych typów pomp ciepła, to jednak w rachunku całościowym (z uwzględnieniem kosztów instalacji) okazuje się być wyraźnie tańsza.
 5. Pompa ciepła powietrze/woda jest prosta w serwisie, ponieważ podstawowe urządzenie tzw. splitu zewnętrznego, jakim jest sprężarka, jest urządzeniem wyjątkowo niezawodnym.
 6. Wszystkie rodzaje pomp ciepła marki De Dietrich wyposażone są w automatykę typu Diematic , co pozwala na ich synchronizację z pracą kotłów, oraz systemów solarnych
1 Dla obliczeń przyjęto następujące dane :sprawność kotła ; olejowego i gazowego niskotemperaturowego 92%, kondensacyjnego 105%. Wartość opałowa ;dla gazu GZ 50 8,6 kWh/m3 ,dla oleju 10 kWh/l. Cena 1 litra oleju lekkiego 2,33 zł. Cena 1 m3 dla GZ 50 1,74 zł w taryfie W 3. Nie uwzględniono opłat stałych za liczniki.

lp. COP pompy ROE+ temp.a zew. st C Wo dla kotła kond. Wo dla kotła niskotemp., gaz Wo dla kotła olejow. niskotemp.
1 1,55 >-18 0,62 0,71 0,75
2 1,6 -18 0,65 0,73 0,78
3 2,05 -11 0,83 0,92 1,0
4 2,2 -6 0,87 1,01 1,07
5 2,5 2 1,01 1,14 1,22
6 3,0 6 1,21 1,37 1,46
7 3,5 20 1,41 1,60 1,7

Jak wynika z powyższej tabeli, jeśli chodzi o pompę ciepła typoszeregu ROE+, to opłacalna jest jej eksploatacja zamiast:

 • kotła gazowego, kondensacyjnego w temperaturze zewnętrznej powyżej 2°C (-2)
 • kotła gazowego z palnikiem atmosferycznym powyżej -6°C (-12)
 • kotła olejowego powyżej -11°C (-18)