parallax background

Gruntowe pompy ciepła


Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła to urządzenie służące do wspomagania wentylacji budynków poprzez ujednolicenie temperatury powietrza w budynku. Urządzenie w zależności od sposobu wymiany ciepła, można podzielić na dwie kategorie przeponowe oraz beprzeponowe. Przeponowe wymienniki są to takie, w których istnieje warstwa oddzielająca media, między którymi następuje wymiana ciepła za pomocą wymienników rurowych. W wymiennikach bez-przeponowych przepływające powietrze ma bezpośredni kontakt z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu.

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją pomp gruntowych typu GSHP oraz Sofath.