parallax background

Jak to możliwe, że np. powietrzna pompa ciepła może pobierać energię z powietrza o temperaturze -10°C?


Możliwe jest to dzięki czynnikowi chłodniczemu oraz zaworowi rozprężnemu, za którym ten czynnik osiąga jeszcze niższą temperaturę niż temperatura powietrza. Wówczas cieplejsze powietrze może nagrzać ten czynnik i oddać mu energię.